ידועים בציבור

המוסד "ידועים בציבור" הוא תוצר של הבנה משפטית לפיה בני זוג אשר חיים יחד ושאינם מתכוונים או שאינם יכולים להנשא – אינם צריכים להיות מופלים לרעה וזכויותיהם וחובותיהם צריכים להיות כשל בני זוג נשואים.
על פי הדין הדתי, כאשר מדובר באדם חסר דת או שיהדותו מוטלת בספק, הוא אינו יכול להנשא. כך גם זוגות חד מיניים, פסולי חיתון וכן בני זוג שאינם בני אותה דת. מתוך כך – יש הבוחרים להנשא בנישואים אזרחיים בחו"ל ויש שאינם נישאים וחיים יחד כבני זוג.
בהתקיים תנאים מסויימים, בני זוג נכנסים לגדרה של ההגדרה המשפטית של "ידועים בציבור".

זכויות ידועים בציבור וזכויות ילדיהם של ידועים בציבור

ילדיהם של ידועים בציבור זכאים למלוא הזכויות שלהם זכאים ילדיהם של בני זוג נשואים
מזונות אשה: ידועה בציבור רשאית לתבוע את מזונותיה מבן זוגה גם בתקופת החיים המשותפים וגם לאחר פרידה.
פנסיה: בפטירת אחד מבני הזוג, בן הזוג הנותר בחיים זכאי לזכויות הפנסיוניות של בן זוגו שנפטר (קרן פנסיה, קופות גמל) ובנוסף, יש מקרים המזכים בקצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי.
ירושה: ידועים בציבור זכאים לרשת זה את זה בהתקיים מספר תנאים: הם ניהלו חיי משפחה ומשק בית ובמועד פטירת אחד הצדדים, בן הזוג שנותר בחיים לא היה נשוי לאחר.
רכוש ושיתוף נכסים: על ידוע בציבור הטוען לשיתוף בנכסי בן זוגו, מונח נטל הוכחה גבוה יותר מזה שמוטל על בן זוג נשוי. הפסיקה קבעה שבמהלך התקופה הראשונית של הקשר בין בני זוג ידועים בציבור, לא מתקיימת חזקת השיתוף אבל כאשר הקשר הפך להיות משמעותי וארוך טווח, חזקת השיתוף חלה על נכסים שנרכשו במהלך החיים המשותפים. ישנם מקרים שחזקת השיתוף חלה גם על נכסים שהיו לבני הזוג עוד לפני שהכירו זה את זו.

על מנת למנוע אי וודאות לגבי ההשלכות והתוצאות המשפטיות של מערכת יחסים זוגית אשר עשויה להסתיים, אני מציעה לבני זוג ידועים בציבור לערוך הסכם חיים משותפים אשר מגדיר את מעמדם של הצדדים ואת הרצונות שלהם לגבי שמירה וחלוקת הרכוש בעת פרידה וכן צוואה אשר בה מובאים לידי ביטוי הרצונות הנוגעים לשמירה וחלוקת הרכוש בעת פטירה.

מעמדם של בני זוג ידועים בציבור

הגם שססטוס זה אינו מוסדר בחקיקה, הפסיקה מכירה במעמדם של ידועים בציבור והיא מאפשרת להם להנות מזכויות דומות לאלה של בני זוג נשואים.
יש להדגיש כי בני זוג אשר מנהלים קשר זוגי, אפילו קצר, יכולים להחשב כידועים בציבור. ברוח התקופה שאנו חיים בה, הפסיקה הרחיבה את הגבולות, כך שגם במקרים שבהם לא מתקיימים מלוא המאפיינים המקובלים של קשר זוגי, בני זוג יכולים להחשב כידועים בציבור, אם כי נראה שעדיין מתקיים התנאי הבסיסי של מגורים משותפים וניהול משק בית משותף.

הנחת המוצא היא כי כאשר בני זוג מקיימים משק בית משותף ומנהלים חיי משפחה משותפים ומלאים כולל יחסי אמון, אהבה וקירבה, אזי הם מתנהגים כבני זוג לכל דבר ועניין ומכאן נגזר מעמדם כידועים בציבור.

אני כאן לרשותכם

בכל שאלה, התקשרו אליי ישירות 054-7537857 או השאירו פרטיכם בטופס המצורף ואדאג לחזור אליכם בהקדם.

אני כאן לרשותכם

בכל שאלה, התקשרו אליי ישירות
072-3952801 או השאירו פרטיכם בטופס המצורף ואדאג לחזור אליכם בהקדם.